Doświadczenie Doświadczenie

Doświadczenie

Posiadam wieloletnie doświadczenie zawodowe.

dyplom_2604(2)

Dyplom

kurs VI stopnia, terapii czaszkowo-krzyżowej…

dyplom_2604(2)

Centrum Polarity

Centrum Polarity

Kurs terapii czaszkowo-krzyżowej VI stopnia Praca z kobietą w ciąży, Noworodkiem i Niemowlęciemobejmujący stosowane układy terapeutyczne, anatomię i fizjologię systemu.

26.04.2015

dyplom (4)

CERTYFIKAT

Europen Bobath Tutors Association

dyplom (4)

Europen Bobath Tutors Association

Europen Bobath Tutors Association

Kurs Terapii i Oceny Neurorozwojowej wg Koncepcji NDT Bobath niemowląt z neurologicznymi i pokrewnymi problemami. Kurs jest zaawansowanym stopniem szkolenia opartym na przepisach Europejskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Koncepcji Bobath.

20.04.2007

AZE-zas

DYPLOM

Akademia Zdrowia Emocjonalnego

AZE-zas

Akademia Zdrowia Emocjonalnego

Akademia Zdrowia Emocjonalnego

Szkolenie w zakresie: „Praca z Dzieckiem Nadpobudliwym Psychoruchowo. – zespół ADHD”.

13.12.2003

dyplom_0803

Dyplom

kurs V stopnia, terapii czaszkowo-krzyżowej…

dyplom_0803

Centrum Polarity

Centrum Polarity

Kurs terapii czaszkowo-krzyżowej V stopnia Zasady pracy terapeutycznej z Dziećmiobejmujący anatomię i fizjologię systemu oraz stosowane układy praktyczne.

8.03.2015

dyplom_2604

Polarity Center

Advanced Pediatric Bodywork Techniques

dyplom_2604

Polarity Center

Polarity Center

Anna Brzozowska – Physiotherapeutist. has satisfactorily completed craniosacral training in

Advanced Pediatric Bodywork Techniques

26.04.2015

dyplom (5)

CERTYFIKAT

Europen Bobath Tutors Association

dyplom (5)

Europen Bobath Tutors Association

Europen Bobath Tutors Association

Kurs Terapii Neurorozwojowej NDT-Bobath upoważniający do samodzielnego prowadzenia terapii neurorozwojowej.

20.04.2007

dyplom (9)

CERTYFIKAT

Centrum Koordynacji Działań Rehabilitacyjnych kurs II stopnia

dyplom (9)

Centrum Koordynacji Działań Rehabilitacyjnych

Centrum Koordynacji Działań Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Opiekuńczych Główngo Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upoośledzeniem Umysłowym w Warszawie

Kurs II stopnia „Diagnoza i terapia integracji sensorycznej”. Uprawnia do diagnozowania zaburzeń z zakresu integracji sensorycznej z wykorzystaniem m. in. Arkusza Obserwacji Klinicznej, Południowo-Kalifornijskich Testów Integracji Sensorycznej oraz konstruowania planu prowadzenia terapii

5-19-27.02.2004

2-10.04.2005

dyplom (7)

CERTYFIKAT

Centrum Koordynacji Działań Rehabilitacyjnych

dyplom (7)

Centrum Koordynacji Działań Rehabilitacyjnych

Centrum Koordynacji Działań Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Opiekuńczych Główngo Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upoośledzeniem Umysłowym w Warszawie

Kurs Teorii i praktyki Integracji Sensorycznej.

5-8.08.2003

dyplom-(16)

DYPLOM

Wyższa Szkoła Rehabilitacji

dyplom-(16)

Wyższa Szkoła Rehabilitacji

Wyższa Szkoła Rehabilitacji

Dyplom ukończenia wyższych studiów na kierunku Fizjoterapia.

4.07.2011

dyplom (6)

CERTYFIKAT

Instytut Psychologii Integracyjnej

dyplom (6)

Instytut Psychologii Integracyjnej

Zorganizowany przez Europejską Akademię Psychologii Integracyjnej „Jupiter” przy współpracy z instytutem Psychologii Integracyjnej

Kurs zapoznawczy z przedmiotami z pogranicza psychologii i psychotroniki, nauka pracy terapeutycznej z elementami socjoterapii.

3.12.2002

dyplom (2)

Dyplom

kurs I stopnia, terapii czaszkowo-krzyżowej…

img1

Centrum Polarity

Centrum Polarity

Kurs terapii czaszkowo-krzyżowej I stopnia obejmujący teorię i praktykę oraz anatomiczne i fizjologiczne podstawy funkcjonowania układu czaszkowo-krzyżowego – craniosacral biodynamics

19.02.2014

dyplom (13)

Dyplom 2

kurs II stopnia, terapii czaszkowo-krzyżowej…

img1

Centrum Polarity

Centrum Polarity

Kurs terapii czaszkowo-krzyżowej II stopnia Pływy i Pulsacje – craniosacral biodynamics

19.02.2014

dyplom (14)

Dyplom 3

kurs III stopnia, terapii czaszkowo-krzyżowej…

dyplom (14)

Centrum Polarity

Centrum Polarity

Kurs terapii czaszkowo-krzyżowej III stopnia Zaawansowane techniki terapii czaszkowo-krzyżowej – craniosacral biodynamics. Kurs obejmował teorię biodynamicznego mechanizmu terapii – craniosacral biodynamics i umiejętności praktyczne w zakresie wykonywania układów terapeutycznych.

22.06.2014

dyplom (15)

Dyplom 4

kurs IV stopnia, terapii czaszkowo-krzyżowej…

dyplom (15)

Centrum Polarity

Centrum Polarity

Kurs terapii czaszkowo-krzyżowej IV stopnia Trauma i TerapiaKurs obejmował teorię i układy terapeutyczne równoważące Układ Nerwowy oraz teorię i praktykę wg P. Levinea’a

26.10.2014

dyplom (10)

Dyplom 5

kurs IV stopnia, terapii czaszkowo-krzyżowej…

dyplom (10)

Centrum Polarity

Centrum Polarity

Kurs terapii czaszkowo-krzyżowej IV stopnia Trauma i somatoemocjonalne odwijanieKurs obejmował anatomię i równoważące układy terapeutyczne.

18.01.2015

dyplom-(17)

DYPLOM

Medyczne Studium Zawodowe

dyplom-(17)

Medyczne Studium Zawodowe

Medyczne Studium Zawodowe

Dyplom ukończenia Medycznego Studium Zawodowego z tytułem technika Fizjoterapii

26.01.1996

dyplom (11)

Polarity Center

Somatoemotional Release Therapy

dyplom (11)

Polarity Center

Polarity Center

Anna Brzozowska – Physiotherapeutist. has satisfactorily completed a specialized course in craniosacral therapy (biodynamic approach).

Somatoemotional Release Therapy

18.01.2015

dyplom (12)

CERTYFIKAT

Nowoczesna Szkoła Rodzenia

dyplom (12)

Akademia ASAN

Nowoczesna Szkoła Rodzenia

Kurs Nowoczesne metody prowadzenia szkół rodzenia szansą na podwyższenie kwalifikacji zawodowych położnych.

15.01.2012

dyplom (8)

Dyplom

Polskie Stowarzyszenie Psychologów i Terapeutów

dyplom (8)

Polskie Stowarzyszenie Psychologów i Terapeutów

Polskie Stowarzyszenie Psychologów i Terapeutów

Dyplom ukończenia szkolenia w Polskim Stowarzyszeniu Psychologów i Terapeutów we współpracy z Europejką Akademią Psychologii Integracyjnej „Jupiter”

25.04.2001

dyplom_ustawienia

Dyplom

Polskie Stowarzyszenie Psychologów i Terapeutów

dyplom_ustawienia

Gerhard Walper | Taunus-Institut fur Stilles Familienstellen

Gerhard Walper | Taunus-Institut fur Stilles Familienstellen

Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu „Ciche Ustawienia Rodzin – Działanie w służbie miłości, życia, pojednania i pokoju”

11.08.2016

dyplom (3)

CERTYFIKAT

Eureka

dyplom (3)

EUREKA

EUREKA

Kurs rozpoznawania i pielęgnacji dziecka z zaburzeniami neurologicznymi w aspekcie metody Vojty.

14-17.12.1997

dyplom (1)

REIKI

certyfikat USUI SHIKI RYOHO

dyplom (1)

REIKI

USUI SHIKI RYOHO

Usui system of Natural Healing

19.12.1999