Vedic Art

15 marca 2015
Malowanie intuicyjne to terapia, która pozwala na malowanie duszą, tego co w nas trudne i piękne, ale niedostępne.

Contact Improwizacja

15 marca 2015
Ciało jako nośnik informacji o pierwszym kontakcie.

Astanga JOGA

Praktyka JOGI pokazała mi jak można się ugruntować w ciszy swego ciała. Jak pójść za ruchem, który taśmowo tworzy całość. Praca na tzw. “łańcuchach zamkniętych” z sekwencyjną zmianą elementów nadaje lekkość ciała, a jednocześnie zmienia dynamikę, pociąga za sobą sprężystość i elastyczność. Doskonała na wiotkość ciała.